Redakcia

Šéfredaktorka Minúty Medical Tribune

MUDr. Marta Šimůnková
simunkova@tribune.cz